Consultanță și asistență în constituirea asociațiilor de proprietari

Societatea noastră vă poate acorda sprijin în vederea derulării în timp util a etapelor de constituirea a unei asociații de proprietari, știind că timpul dumneavoastră liber este limitat și valoros, iar birocrația nu este un lucru de care să dorești să te lovești. Astfel, noi vă putem ajuta în demersul pe care doriți să-l începeți putând realiza, pentru dumneavoastră, următoarele următoarele activități:

  • Redactarea documentelor necesare (statut, acord de asociere, proces verbal al Adunării Generale de constituire, tabele, etc);
  • Depunerea dosarului de înființare;
  • Legalizarea hotărârii judecătorești;
  • Înscrierea asociației în registrul asociațiilor și fundațiilor;
  • Obținerea certificatului de înregistrare fiscală;
  • Încheierea contractelor cu furnizorii de utilități;
  • Asistență în preluarea patrimoniului de la asociația de proprietari din care se desprinde imobilul sau de la asociația de locatari din care se transformă, după caz.

Officials seek documents on chicago district’s english homework help finances news in brief ill.