Administrarea financiară (contabilitatea) asociației de proprietari

Calculul listelor de întreţinere se face într-un mod profesional prin program licenţiat, având control în orice moment asupra datelor, oferindu-vă informaţii personalizate cu referire la fiecare din apartamentele din cadrul Asociaţiei de Proprietari din care faceţi parte. Încă din primele secunde de la finalizarea listei de întreţinere fiecare proprietar sau locatar va primi un e-mail de tip înştiinţare de plată detaliată individual la nivelul fiecărui apartament, împreună cu alte documente ce pot fi stabilite împreună (de ex: situaţia încasărilor pe ultimele 12 luni, fişa de calcul a penalităţilor de întârzier, etc).

Activităţile acoperite de această ofertă pot fi următoarele, în funcție de necesități:

 • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei de proprietari;
 • efectuarea plăţilor şi încasării veniturilor;
 • sesizarea comitetului executiv în vederea somării restanţierilor şi aplicarea procedurii de recuperare a restanţelor, cu penalizările aferente;
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de comitetul executiv;
 • actualizarea, dacă este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;
 • întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei de proprietari specifice managementului financiar (registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate in partidă simplă, prevăzute de reglementările legale in vigoare);
 • prezentarea, la solicitarea comitetutui executiv sau a comisiei de cenzori, a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari;
 • întocmirea şi depunerea a situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei de proprietari la consiliile locale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, până la data de 1 martie pentru situaţia existenţă la 31 decembrie anul anterior şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie;
 • respectarea altor prevederi privind modul de exercitare a managementului financiar (întocmirea fişelor fiscale (D205) şi depunerea acestora la unitatea fiscală competentă, întocmirea statelor de salarii pentru personalul angajat, întocmirea şi depunerea declaraţiilor la unitatea fiscală teritorială, plata impozitului şi a contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru salariile/indemnizaţiile personalului angajat/ales);
 • alte sarcini hotărâte prin contractul de administrare;

Our cfo is spending most of his time www.dissertationauthors.com/ robbing peter to pay paul.