Întocmire ștatelor de plată și depunerea declarațiilor fiscale

Având în vederea calitatea de angajator de personal (la nivel de asociație se încheie diferite tipuri de contracte: de muncă, civile de colaborare, de mandat, se angajează zilieri) pe care o are o asociație de proprietari, acestea trebuie să țină o evidență strictă în ceea ce privește obligațiile sale de declarare și virare a impozitelor și contribuțiilor către bugetul statului, în scopul diminuării riscurilor de calcul de penalități de întârziere, de stabilire de contribuții și impozite suplimentare la nivelul asociației, de primire de amenzi pentru nedepunerea declarațiilor fiscale.

În cazul în care administratorul asociației nu dorește să efectuează în mod curent aceste activități, noi putem să ne ocupăm de:

  • întocmirea tuturor documentelor necesare în derularea contractelor de muncă, de mandat și civile de colaborare (întocmire, modificare, încetare);
  • întocmirea ștatelor de plată a salariilor sau a veniturilor asimilate salariilor;
  • calcularea contribuțiilor și a impozitelor datorate;
  • depunerea electronică a declarațiilor fiscale necesare (D112, D205);

Prin contractarea serviciului de depunere electronică a declarațiilor fiscale necesare, asociația economisește timp și bani, beneficiază de un serviciu prompt și sigur.

Taxman’s adjoining classrooms, which have row upon https://homeworkhelper.net row of new-looking computer workstations.