Colaborarea cu asociatia de proprietari

Colaborarea dintre Asociația dvs. și Crisby Administrare Imobile S.R.L va decurge astfel:

 • Cererea de ofertă din partea reprezentantului asociației;
 • Întâlnire pentru vizitarea condominiului și luarea de contact; stabilirea gamei de servicii dorite;
 • Stabilirea situației economico – financiare și gospodărești a imobilului;
 • Întocmirea și prezentarea ofertei de administrare, care este influențată de serviciile dorite și situația economico-financiară a asociației;
 • Semnarea contractului de prestari servicii administrative;
 • Derularea contractului.

Condițiile ce trebuie îndeplinite de Asociație în vederea derulării contractului în condiții bune sunt:

 • Asociația trebuie să aibă un președinte legal ales (Proces – verbal al Adunării Generale) cu care să se poată colabora, comunica, începand cu data prezentei oferte și, ulterior, în activitatea curentă.
 • Proprietarii să nu perturbe nejustificat activitatea firmei noastre.
 • Orice părere sau idee pozitivă și utilă proprietarilor va fi susținută necondiționat de Crisby Administrare Imobile S.R.L. Nu se acceptă păreri personale sau de grup care nu corespund prevederilor legale.
 • Orice sesizări / reclamații / solicitări se vor face în scris.
 • Transmiterea către Crisby Administrare Imobile S.R.L a copiei după decizia Comitetului executiv al Asociației sau a hotărârii Adunării Generale a  proprietarilor cu privire la încheierea contractului cu Crisby Administrare Imobile S.R.L pentru activitățile de administrare.
 • Disponibilitatea membrilor asociației de a avea un bloc civilizat și de a face anumite investiții în acest sens.
 • Asigurarea unui spațiu adecvat pentru buna desfășurare a activității de încasare a cotelor de întreținere și depozitare a actelor asociației.
 • Zilele stabilite pentru încasări, sunt doar pentru încasări. În cazul în care membrii asociației au diverse nelămuriri vor fi rugați să le formuleze în scris urmând să primească toate explicațiile necesare în cadrul adunărilor generale sau ședințelor de comitet imediat următoare.

Asociația să aibă aprobat sistemul propriu de aplicare de penalizări pentru proprietarii care depășesc termenele legale de plată a cotelor de întreținere.

Florida collision the conflict between tougher standards on high-stakes exams and the challenge officials face in homework helpers responding to lower test scores is still playing out in florida.