Informații utile

ACTE NECESARE LA PRELUARE

Pentru a putea avea o imagine cât mai bine definită în luarea deciziilor privind nevoile dumneavoastră ca şi Asociaţie, vă prezentăm seria de documente şi informaţii ce ne sunt necesare demarării activităţii de administrare:

1. Registrul de Procese Verbale ale Adunării Generale ;

2. Cartea imobilului (dacă este disponibilă);

3. Contractele cu furnizorii de utilităţi;

4. Situaţia soldurilor de activ – pasiv ale Asociaţiei;

5. Registrul de casă al Asociaţiei completat la zi;

6. Prezentarea Registrului de Fonduri (rulment, reparatii, reabilitate termică, garanţie administrator, etc.) actualizat, cu valorile acestor fonduri pe fiecare apartament/scară în parte (în funcţie de Hotărârea Adunării Generale privind modalitatea de colectare a acestor fonduri);

7. Extrase de cont emise de furnizorii de utilităţi şi prestatorii de servicii cu care dumneavoastră colaboraţi/aţi colaborat;

8. Declaraţiile fiscale depuse de Asociaţie la Administraţia financiară în ultimele 12 luni.

9. Situaţia restanţierilor din cadrul Asociaţiei, precum şi a sumelor reprezentând penalităţile aplicate pentru neplata la timp a cotelor de întreţinere (în cazul în care se aplică această măsură);

10. Situaţie privind apartamentele contorizate (apă caldă, apă rece, centrale sau repartitoare de caldură) din Asociaţie;

11. Tabel cu informaţii referitoare la:

Numărul apartamentului

  • Numele titularului de contract (act de proprietate)
  • Număr de persoane prezente
  • Suprafaţa totală şi utilă a apartamentului
  • Numărul de camere
  • Cota indiviză aferentă a apartamentelor

12. Informaţii cu privire la anumite litigii (sentinţe de judecată, etc.);

13. Copie după ultima listă de încasare a cotelor de întreţinere;

14. Informaţii cu privire la Administratorul actual (cuprinzând şi date de contact ale acestuia);

15. Date referitoare la existenţa unui birou/spaţiu tehnic destinat activităţii de Administrare în cadrul Asociaţiei (spaţiu necesar pentru a fi folosit la activitatea de încasare a cotelor, precum şi în folosinta administratorului în cadrul programului acestuia din Asociaţie).

Instead of being research paper writer a device to sort students within schools, the sat’s purpose was to divide them among colleges and universities.